Study Materials

Operation Manual for Multi Crop Zero Till Planter
हिले ब्याडमा धानको नर्सरी व्यवस्थापन
मुङ खेति सम्बन्धि जानकारी
Mechanical transplanting of rice
Setting Procedure of Seed cum Fertilizer Drill
अनावस्यक बिसादिको प्रयोगले मानिसमा देखिने समस्याहरु
सिड ड्रिल तरिकाबाट धान खेति गर्ने प्रबिधि
धनको उत्पादन बढाउने सरल जानकारी
गहुँ उत्पादन बढाउने उपयोगी जानकारीहरु
पाहाडी क्षेत्रका लागि मकैको उत्पादन बढाउने सरल जानकारी

Pages