Study Materials

बसन्ते मकैको उत्पादन बढाउने सरल जानकारी
मुसुरोमा लाग्ने डढुवा रोगको व्यवस्थापन
मकै खेतीको उन्नत प्रबिधि
लाइनमा बीउ रोप्ने मेसिन
उन्नत धान खेती प्रविधि
नेपालको तराई र मध्य पहाडमा धानको उत्पादन बढाउने जानकारीहरु
Nursery Management for manually transplanted rice
Project Digo Krishi_SFRSI
मल तथा बीउ छर्ने हाते मेसिन
Overview of conservation agriculture in Nepalese context

Pages